Johdanto vibroakustiseen terapiaan, 1 op

Koulutus antaa osallistujille perustiedot Vibroakustisesta terapiasta ja mahdollistaa hakeutumisen Level 2: VIBRAC-hoitaja koulutukseen.

Seuraava koulutus on 14.-15.9.2018 (perjantaina klo. 16.30-19.30 ja lauantaina klo. 9.00-15.00).

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Musica, M-rakennus,
Seminaarinkatu 15

Hinta: 250 eur

Sitovat ilmoittautumiset:
VIBRAC / Eino Roiha- säätiö
Jouni Kettunen p. 050 441 9787
jouni.kettunen@ers.fi

Lisötietoja koulutuksesta:
Marko Punkanen
training@vibrac.fi
www.vibrac.fi, www.ers.fi