LAULIIKUTTAA, (E)MOTION IN SONG® -KULTTURISEN VANHUSTYÖN KOULUTUS 10 op

LAULU LIIKUTTAA, (E)MOTION IN SONG® - KULTTUURISEN VANHUSTYÖN KOULUTUS

V. 2019-2020

TAVOITE

Laulu Liikuttaa, (E)Motion In Song® -koulutuksessa saadaan välineitä musiikillisten menetelmien käyttöön hoitoyhteisössä toteutettavien ikääntyneiden ryhmien ohjaamiseen psykososiaalisen ihmiskuvan ja yhteisömusiikkiterapeuttisen viitekehyksen pohjalta. Koulutettavat tekevät koulutuksen aikana oman ryhmäprosessin ja osallistuvat tutkimushankkeeseen, jolla arvioidaan Laulu Liikuttaa -mallilla® toteutettavan toimintatavan vaikuttavuutta ikääntyneiden hyvinvointiin. Koulutusta tarjotaan lisäkoulutuksena musiikkiterapeuteille, yhteisömuusikoille ja eri alojen terapeuteille, jotka haluavat kehittyä musiikillisten menetelmien käytössä sekä ikääntyneiden kanssa musiikillisia menetelmiä jo käyttäneille hoitajille ja ohjaajille. Koulutettavat valitaan koulutukseen aiemman koulutuksen ja työkokemuksen sekä haastattelun perusteella.

TYÖTAVAT

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävistä, kirjallisuuteen perehtymisestä, työnohjauksesta ja kirjallisesta loppuraportista. Toiminta suunnitellaan ja tuloksia seurataan RAI-arviointimenetelmän avulla. Tarkoituksena on kehittää omaa osaamista prosessimaisesti ja saada välineitä omien työskentelytapojen kehittämiseen. Koulutettavalta edellytetään sitoutumista läsnäoloon lähiopetusjaksoilla ja koulutukseen sisältyvän harjoittelun toteuttamiseen, työnohjauksen hyödyntämistä ja toiminnan tulosten keräämistä. Kerättävää aineistoa on mahdollista hyödyntää omassa opinnäytetyössä. Työnohjausprosessi toteutetaan psykoterapeuttisen viitekehyksen sisällä.

Kouluttajat: FT, YTM, Musiikkiterapeutti Merja Niemelä, musiikkiterapeutti ja -pedagogi Sanna Helén (työnohjaus, demot), musiikkiterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti Anja Vanninen (työnohjaus) sekä näyttelijä Anneli Karppinen Jyväskylän Kaupunginteatterista.

Koulutuksen hinta 1800 € / koulutettavia 14-24

Ilmoittautuminen 2.8.2019 mennessä

Info: Merja Niemelä p. 040 350 3312 - koulutuksen sisältöön liittyvät asiat
Jouni Kettunen p. 050 441 9787 – laskutukseen ja järjestelyihin liittyvät asia