PSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS MUSIIKKITERAPEUTEILLE 25 op

PSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS MUSIIKKITERAPEUTEILLE 25 op - elokuu 2019 - kesäkuu 2020

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan psykoterapeuttisia valmiuksia terapiatyöhön ja kykyä tehdä terapiatyötä erityisesti nuorten ja aikuisten musiikkipsykoterapia-asiakkaiden (esim. Kelan kuntoutuspsykoterapia) kanssa.

Sisältö
Koulutuksessa tutustutaan psykoterapian peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja yleisimpiin psykoterapiasuuntauksiin integratiivisen psykoterapian näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään yleisimpiin psykiatrisiin sairauksiin, niiden oirekuvaan ja hoitamiseen.

Kouluttajat
Pää- ja vastuukouluttajina toimivat kouluttajapsykoterapeutit Anja Vanninen ja Kaija Oivamäki-Tähtinen ja muina kouluttajina mm. Jaakko Erkkilä, Esa Ala-Ruona, Ari Korhonen, Marko Punkanen

Koulutuksen hinta: 2600€

Ilmoittautumiset: Jouni Kettunen p. 050 4419787 tai jouni.kettunen@ers.fi

ks. liite: koulutusinfo

Liitetiedosto: