Ruumiillisuus symposium innosti keskusteluun

Eino Roiha säätiön järjestämä symposium Ruumiillisuuden ilmenemisestä ja merkityksestä ihmisen tunneilmaisussa ja psykoterapian eri muodoissa keräsi hyvin yleisöä ja herätti myös paljon innostunutta keskustelua.

Symposium järjestettiin Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella perjantaina 26.9.

Symposium käynnistyi viidellä alustuspuheenvuorolla, jonka jälkeen alustajat ja yleisö keskustelivat aiheeseen liittyvistä teemoista.

Alustajat ja alustusten otsikot olivat:

Professori Jaakko Seikkula - Dialogi on ruumiillista ja rytmistä toisiinsa virittäytymistä
Akatemiatutkija Suvi Saarikallio - Liiketutkimus tuo uutta ymmärrystä ihmisen tunnetiloista ja -reaktioista
Tohtoriopiskelija Outi Leinonen - Miten masennus näkyy liikkeellisessä tunneilmaisussa?
Professori Jaakko Erkkilä - Kliinisen improvisaation keholliset merkitykset masennuspotilaiden musiikkiterapiassa
Tohtori Marko Punkanen - Kehollisuuden erityisyys tanssi-liiketerapiassa ja traumapsykoterapiassa

Kiitos kaikille mukana olleille.