TAIDETERAPIAN 90OP AMMATILLINEN KOULUTUS 2020-2023

Ryhmätaideterapian 90 op ammatillinen koulutus 2020-2023

Haku ryhmätaideterapian seuraavaan ammatilliseen koulutukseen aukeaa tammikuussa 2020. Koulutus perehdyttää kuvataideterapian erilaisiin lähestymistapoihin teoriassa ja käytännössä sekä antaa valmiudet soveltaa osaamista erilaisten asiakasryhmien kanssa. 

Uusi kolmevuotinen koulutusryhmä aloittaa opinnot 4.-7.8.2020. Koulutus toteutuu Helsingissä. Koulutuksen johtajana toimii kuvataideterapeutti, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, TaT Mimmu Rankanen ja kouluttajina taideterapeutti, TaM, TK, Hanna Hentinen, taideterapeutti, kuvataiteilija Anna Wilhelmus sekä vierailevat kouluttajat.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on:
1) Alalle soveltuva korkeakoulutasoinen tai vastaava pohjakoulutus terveydenhuollon, sosiaalialan, kasvatuksen tai taiteen alalta
2) Vähintään 2 vuotta opintojen jälkeistä työkokemusta
3) Aiemmat vähintään vuoden kestoiset taideterapian opinnot (8-30 op opetustahosta riippuen)
4) Aiemmin läpikäyty tai koulutuksen aikana käytävä vähintään 80 tunnin kestoinen taideterapia tai psykoterapia joko yksilöterapiana tai ryhmäterapiana
5) Tieteelliseen ammattikirjallisuuteen perehtymiseen riittävä englannin kielen taito

Koulutuksen status
Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kavatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta, joka antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa hyödyntäen työskentelyssä taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Opiskelija oppii käyttämään taiteellista vuorovaikutusta jäsentyneellä ja tavoitteellisella tavalla huomioiden kokonaisvaltaisesti toiminnallisen, sosiaalisen ja psyyken tasot. Koulutus ei ole psykoterapiakoulutusta eikä oikeuta Valviran rekisteröimään psykoterapeutti-nimikkeeseen. Eino Roiha -säätiö ylläpitää Eino Roiha -instituuttia (ers.fi),
joka on arvostettu taideterapioiden koulutustaho. Instituutissa järjestetään myös musiikkiterapian sekä tanssi- ja liiketerapian ammatillisia koulutuksia.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen 2020 - 2023 kokonaishinta on 12 900 €. Tämän lisäksi tulee haastattelumaksu 90 € ja oman taide/psykoterapian kulut. Opintomaksu maksetaan vuosittain viidessä 860 € erässä. Hintaan sisältyvät koulutuksen taidemateriaalit ja sähköiset oppimateriaalit.

Lisäinformaatio koulutuksen sisällöstä marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Jouni Kettunen p.050 4419787 tai jouni.kettunen@ers.fi