TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 2, 115 Op

Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot (115op) käynnistyvät Jyväskylässä Eino Roiha -instituutissa helmikuussa 2018.

KOULUTUS ON KÄYNNISSÄ!

Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot ovat jatkoa Tanssi-Liiketerapian perusopinnoille. Tanssi-Liiketerapia on kehotietoisuuden, liikkeen ja tanssin psykoterapeuttista käyttöä. Sen metodeja voidaan hyödyntää psykoterapeuttisessa työskentelyssä, työnohjauksessa, erityiskasvatuksessa ja vammaistyössä sekä sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja tanssin aloilla. Se toimii myös hyvänä itsensä kehittämisen välineenä ja hyvinvoinnin tukemisen muotona. Tanssi-Liiketerapian menetelmät soveltuvat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn ja niin aikuisten kuin lasten kanssa toimivien työvälineiksi.

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattihenkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä. Koulutukseen otetaan 18-21 osallistujaa. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on Tanssi-Liiketerapian perusopinnot 30 op tai sitä vastaavat opinnot.
Lisäksi hakijalla tulee olla:
- korkea- tai opistoasteen tutkinto em. tai soveltuvilta aloilta
- oman peruskoulutusalan vähintään kahden vuoden asiakastyökokemus hakuajan päättymiseen mennessä

Koulutuksen tavoite
Tanssi-Liiketerapian ammatillisten opintojen tavoitteena on, että osallistuja osaa käyttää tanssi-liiketerapiaa psykoterapeuttisena hoito- ja kuntoutusmuotona työnohjauksen alaisena ja saa valmiudet toimia tanssi-liiketerapian tehtävissä.

Koulutuksen sisältö ja toteutus
Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot sisältävät seuraavat opintokokonaisuudet:
• Teoria- ja menetelmäopinnot, 50 op, 2018-2020
• Kliiniset opinnot 40 op: koulutusterapiaprosessi (120 tuntia), työnohjausprosessi (120 tuntia) ja 300 tuntia asiakas- ja potilasharjoittelua, 2018-2020
• Psykologian perusopinnot (opiskelija tekee nämä opinnot avoimessa yliopistossa omalla kustannuksellaan, mikäli niitä ei ole tehtynä ennen tätä koulutusta)
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on n. 22 pv vuodessa, lähiopetusjaksoja järjestetään kerran kuukaudessa. Teoria- ja menetelmäopinnot sekä kliiniset opinnot toteutetaan rinnakkkain.

Valintamenettely ja valintakriteerit
Koulutukseen valitaan enintään 21 osallistujaa. Hakuedellytyksenä on suoritetut Tanssi-Liiketerapian perusopinnot (30 op) sekä korkea/opistoasteen tutkinto ja osoitetut riittävät opiskeluvalmiudet. Tanssialan tai oman alan asiakastyön työkokemusta tulee olla vähintään kaksi vuotta. Tanssin ja kehotyöskentelyn

Lisätietoja koulutuksesta saat Marko Punkaselta, marko[at]nyanssi.net

Liitetiedosto: